barockremsafrm10prc300pxl.JPG (1483 bytes)

barockremsafrm10prc300pxl.JPG (1483 bytes)

barockremsafrm10prc300pxl.JPG (1483 bytes)

fyravalserforminskadtioprocent300pxl.JPG (8896 bytes)

valsgraziaforminskadtioprocent300pxl.JPG (15122 bytes)

notexempel

Nothäfte 23 sid.

"Fyra valser för piano" (1979)

 • Valsen med klockslaget ( L.S.)

 • Vals Brillant ( L.S.)

 • ValsGrazia ( I.S.)

 • Vals Cantabile ( I.S.)

skargardsminnenforminskadtioprocent300pxl.JPG (9620 bytes)

fantasibeskurenforminskadtioprocent300pxl.JPG (14944 bytes)

notexempel

Nothäfte 43 sid.

"Skärgårdsminnen" (1983)

 1. Förspel ( I.S.)

 2. Minnen  från Blekinge skärgård  (L.S.)

 3. Tango Dynamic ( L.S.)

 4. Vals i fiss-moll ( L.S.)

 5. Fantasi ( M.S.)

 6. Romans ( L.S.)

 7. Etyd ( L.S.)

 8. Clown spelar jazz  ( L.S.)

 9. Vals i f-moll ( M.S.)

 10. Vals i h-moll ( L.S.)

 

menvoredfrminsk9proc300pxl.JPG (11075 bytes)

menvoredunoterfrminsk10proc300pxl.JPG (14868 bytes)

Notblad

"Men vore du endast en visa"

Framfördes av Mariann Kock vid den svenska schlagerfestivalen 1967.

Text: Carl-Olof Bergström

Musik: Lennart Sjöberg

barockremsafrm10prc300pxl.JPG (1483 bytes)

barockremsafrm10prc300pxl.JPG (1483 bytes)

barockremsafrm10prc300pxl.JPG (1483 bytes)